Zákaznické preference u pultového sortimentu
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že nejčastěji nakupovanou kategorií u pultů jsou čerstvé uzeniny a také skutečnost, že čerstvé uzeniny upřednostňují především lidé v produktivním věku a větší rodiny. Mladší lidé dávají přednost nákupu předbalených a balených uzenin. Tento trend je stejný i u sýrů či lahůdek. Sýry předbalené prodejnou upřednostňují nakupující s nižšími příjmy a svobodní. Čerstvé lahůdky pak preferují tři čtvrtiny nakupujících.

Facebook

Kvalita a čerstvost jsou klíčovými prioritami
Tesco dbá na dodržování kvality a čerstvosti prodávaných výrobků, a to nejen z důvodů, že má jedny z nejpřísnějších hygienických a veterinárních předpisů, ale především proto, že svým zákazníkům chce nabídnout vždy ty nejkvalitnější potraviny. „Každý rok věnuje Tesco více než 80 miliónů korun na kontrolu kvality, především u vlastních značek Tesco a na vzdělávání dodavatelů v této oblasti. Zaměstnáváme také profesionální tým manažerů zodpovědných za kvalitu, kteří jsou zárukou vysoké úrovně dodržování standardů a předávání znalostí,“ uvádí Jana Vokálová, manažerka zodpovědná za kategorii uzenin a lahůdek Tesco.
Tito zaměstnanci zajišťují několikastupňovou kontrolu kvality a zároveň pravidelnou kontrolu čerstvosti zboží na prodejnách. Kontroly začínají již před zařazením výrobku do sortimentu, kontrolou u dodavatele, jeho zázemí, zdrojových surovin a technologických procesů. Každý výrobek musí vyhovovat platné legislativě a splňovat technické specifikace, které odpovídají interním předpisům. Tyto specifikace pak musí výrobce dodržovat po celou dobu dodávání zboží do obchodů Tesco.

Přísný výběr místních dodavatelů
Velký důraz klade Tesco na podporu lokálních dodavatelů. Tento postoj vyplývá z dlouhodobých průzkumů zákaznických preferencí, podle kterých zákazník vždy vítá možnost nakoupit zboží od místních výrobců. „Z těchto průzkumů například víme, že až čtyřicet procent zákazníků považuje za důležité mít možnost koupit si český výrobek. Největší zájem o lokální produkci pak mají zákazníci mezi 30 až 59 lety,“ dodává Jana Vokálová. Rozhodujícím kritériem pro výběr nového dodavatele je nabídka jeho sortimentu a kvalita nabízených výrobků za odpovídající ceny. Dalším hlediskem pro zařazení nového zboží je také historie a tradice potenciálního dodavatele a rovněž ocenění, která nový výrobek získal v rámci různých soutěží.

Každý dodavatel pultového zboží a privátních značek prochází auditem Tesco
Je zaměřen především na bezpečnost potravin a zhruba jedenkrát ročně se kontrola opakuje. Při výběru dodavatele je klíčovým parametrem prodej sortimentu atraktivního pro zákazníky, který je dodáván v konzistentní kvalitě. Nutným požadavkem je také absolutní spolehlivost v dodávkách a v neposlední řadě oboustranné chuti spolupracovat.

Zákaznické testování ve Studiu chuti
Cílem společnosti Tesco je nabídnout spotřebitelům výrobky, které jim chutnají, které si sami žádají, a to v prvotřídní kvalitě. Před uvedením na trh proto novinky procházejí testováním ve Studiu chuti, kde přibližně sto zákazníků anonymně porovnává každý vybraný produkt. Ročně se otestuje kolem 350 výrobků a zákazníci se tak sami podílejí na tom, jaké výrobky budou zařazeny do sortimentu. Kromě testování u zákazníků je také většina nebaleného sortimentu podrobena laboratorním testům.

Co chutná českému zákazníkovi
V pultovém sortimentu zaznamenává Tesco vzrůstající zájem o výrobky z drůbežího masa. Poptávka roste také po výrobcích z ryb a různých specialitách jako jsou olivy a antipasti (italské předkrmy). Příklon ke zdravému životnímu stylu je znát i u salátů, kdy zákazníci více preferují salátové výrobky bez majonézy. „Tesco vychází svým zákazníkům vstříc a pultový sortiment průběžně obměňujeme; u uzenin je to kolem deseti výrobků za rok,“ upřesňuje Jana Vokálová. Výběr pultového zboží je také ovlivněn sezónou. Od října je tak například v prodeji vařená výroba tj. jitrnice, jelita, tlačenky, aspiky a huspeniny a počínaje Velikonocemi startuje prodej specialit na gril.

Iva Burianová

www.itesco.cz