Pojištění se vztahuje na mužské orgány, zejména na karcinom předstojné žlázy – rakovinu prostaty a dále rakovinu tlustého střeva – jen tyto dva karcinomy totiž představují 35 % všech zhoubných nádorů u mužů. Část pojistného bude poukázána Nadaci pro výzkum rakoviny – Rakoviny věc veřejná, jejímž je Česká pojišťovna ZDRAVÍ partnerem. Tyto prostředky budou využity na výzkum léčby rakoviny.
Obdobný produkt nabízí Česká pojišťovna ZDRAVÍ již téměř dva roky úspěšně i ženám pod názvem Lady Plus.

Facebook

Karcinom předstojné žlázy – onemocnění, které bychom neměli brát na lehkou váhu
Nebezpečí onemocnění zhoubným nádorem prostaty patří v onemocnění rakovinou u mužů k nejvíce zastoupeným. V současné době žije u nás s touto diagnózou více než 28 000 pacientů, přičemž z nově diagnostikovaných nádorových onemocnění činí rakovina prostaty téměř 18 %.  Riziko onemocnění vzrůstá s věkem. Mírný nárůst je zaznamenám již ve věkovém rozmezí od 45 do 50 let a postupně se stále zvyšuje, nejvíce ohroženi jsou pak muži od 60 a hlavně pak od 70 let.  Jako varující a znepokojující označuje MUDr. Jarolím i fakt, že právě karcinom předstojné žlázy zaznamenal v posledních letech vysoký vzestup.

Produkt přinese mužům pocit jistoty a zabezpečení
Vzhledem k tomu, že tímto onemocněním je ohroženo stále více mužů, a proto se Česká pojišťovna ZDRAVÍ rozhodla nabídnout produkt, který přinese mužům pocit jistoty a zabezpečení. Tak vznikl Gentleman Plus, v jehož rámci je možné si pojistit pokles příjmu v pracovní neschopnosti související s tímto závažným onemocněním a mít tak možnost plně se soustředit na léčbu. Prostředky, které ČP ZDRAVÍ v případě diagnózy vyplatí, je možno využít na kvalitní léčbu, rekonvalescenci a kosmetické zákroky,  dále k úhradě pravidelných plateb, nájmu, energie, splátek, školného, provozu domácnosti, spoření a dalších nezbytných výdajů, s nimiž může mít muž, potýkající se s tímto onemocněním, zejména je-li živitelem rodiny, problémy.

Gentleman Plus – parametry pojištění
Pojistit se může každý muž ve věku od 15 do 65 let, který doposud rakovinu nemá, přičemž pojištění trvá doživotně, to znamená, že nezaniká při dosažení určitého věku.

Cena pojistného se odvíjí od věku pojištěného při vstupu do pojištění. U nejmladší věkové hranice (15 – 24 let) činí měsíčně 102 Kč, pro vstupní věk 45 – 54 let pak činí 354 Kč měsíčně. Výše pojistného zůstává po celou dobu pojištění stejná.
Plní se při diagnóze 200 000 Kč, po dobu léčení 10 000 Kč měsíčně (až 12 měsíců) a při operaci dalších 100 000 Kč.
Z pojištění jsou vyloučeny případy, kdy bylo diagnostikováno nádorové onemocnění před počátkem pojištění.

Podpora Nadace pro výzkum rakoviny – Rakoviny věc veřejná
Česká pojišťovna ZDRAVÍ si zároveň uvědomuje závažnost těchto onemocnění a proto se stala partnerem Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná a rozhodla se poskytnout část pojistného na výzkum léčby rakoviny, který pod záštitou Nadace RVV provádí Experimentální laboratoř FN v Olomouci.

Pošli příběh – životní zkušenosti konkrétních lidí, kteří přišli do styku s rakovinou
Projekt se snaží formou konkrétních lidských příběhů přimět veřejnost k zamyšlení nad závažností, bojem a často, bohužel i beznadějí, s níž se lidé trpící rakovinovým onemocněním potýkají. Tento projekt zaštiťuje Nadace Rakovina věc veřejná.
Cílem této iniciativy je, aby si všichni lidé uvědomili, jakou cennou devízou je naše zdraví a zároveň pocítili vlastní odpovědnost a také pochopení, porozumění a empatii k těm, které to jejich vlastní fatálně zradilo. Rakovina se totiž netýká jen některých jedinců, týká se nás všech a čím více z nás se zapojí svým dílem a i třeba drobným příspěvkem k výzkumu tohoto onemocnění, tím větší šanci všichni dostaneme.

Jaroslav Kuba

www.zdravi.cz

www.gentlemanplus.cz