Realizátorem projektu v Královéhradeckém kraji je Základní škola v Náchod- Plhov a občanské sdružení AISIS. Roli finančního experta, školitele a podporovatele projektu plní GE Money Bank.
„Finanční gramotnost se stává čím dál důležitější oblastí výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole,“ říká Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov, a dodává: „Naše škola proto hledala cesty, jak tuto oblast zařadit do výuky, jak nastavit vzdělávání pedagogického sboru. Chtěli jsme komplexní řešení, proto jsme byli iniciátory projektu v Královéhradeckém kraji. Nejdeme zcela novou cestou, ale využíváme již ověřený projekt Rozumíme penězům. Proto jsme také přesvědčeni, že bude úspěšný.“

Facebook

Projekt aktuálně probíhá na základních školách i dalších krajích
Jsou to kraje Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Pardubický, také kraj Vysočina a také v Praze. Projekt byl zahájen 1. ledna 2012 a poběží do konce roku 2013. Výuka finanční gramotnosti mezi žáky zapojených škol začne ještě v tomto školním roce.
„Nabízíme dětem hravou formu modelových situací a řešení konkrétních projektů, nejdeme cestou teoretických přednášek, ale praktických cvičení,“ uvádí Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank, která projekt zaštiťuje po odborné stránce. „Úspěšnost tohoto modelu potvrdil také náš průzkum mezi dětmi, které již projekt absolvovaly. Těší nás, že se chovají k financím ve většině případů zodpovědně a ve znalostech a řešení životních situací často dokonce předčí své rodiče,“ dodává Pavel Zúbek.

O projektu Rozumíme penězům
Základ celého projektu tvoří učebnice Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál. Vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej spolufinancuje. Projekt od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu.
Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v letech 2010 – 2012, je více než pět tisíc, proškolených pedagogů budou ke konci roku 2012 téměř dva tisíce. Celkově projekt do dnešního dne absolvovalo už více než 11 000 dětí.
Ambicí je rozšířit projekt do všech krajů, aby měly všechny děti v České republice možnost dozvědět se co nejvíce o tom, jak spravovat rodinný rozpočet. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol ve věku 11 – 15 let.

Projekt je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů GE Money Bank.

Miroslav Drásal

www.rozumimepenezum.cz.