Cílem projektu Přednost přednostem je vyvinout první český test silných stránek, kurz, který pomáhá s jejich identifikací, uspořádat workshopy se zahraničními partnery projektu i informační semináře a napsat příručku dobré praxe metody tzv. oceňujícího ptaní, ze které celý projekt vychází.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, realizován společností Scio ve spolupráci se zahraničními partnery z VB a Nizozemí, v rámci ČR spolupracuje např. s úřady práce.

Facebook

Dotazníkový průzkum na téma silných stránek
V rámci projektu proběhl také dotazníkový průzkum na téma: důležitost jednotlivých silných stránek. Mezi zajímavá zjištění patří např. to, že muži i ženy se shodují na první šestici důležitých předností, kterými jsou komunikativnost, zodpovědnost, odvaha, empatie, tvořivost a zvídavost (více v přiložené infografice). Dvacet sedm takových předností bude výstupem z testu silných stránek, ve kterém budou silné stránky rozděleny na ty využívané,  na nevyužité (silnou stránku máme, ale z nějakých důvodů ji nevyužíváme), naučené chování (takové schopnosti, které se mohou tvářit jako silná stránka, ale nesplňují některá její kritéria) a na brzdy (slabiny, které jsou často právě důvodem nevyužívání některých předností).  V příloze najdete také ukázkový výstup z testu.
Vedoucí projektu, Miroslava Vobecká, uvádí: „Celý projekt staví na hlavu zaběhnuté principy, kdy se pozornost věnuje zejména tomu, co nefunguje. Přednost přednostem se snaží ukázat, že hledání toho dobrého, funkčního a silného v každém z nás i v našem okolí vede nejen k mnohem lepším výsledkům, ale i k větší radosti ze života.“

Oceňující ptaní pomáhá hledat to, co funguje
Jeden z teoretických pilířů kurzu, metoda oceňujícího ptaní, vede nejen v kariérním poradenství k větší efektivitě a je v České republice zatím téměř neznámou. „Pro účastníky kurzů PP je zásadní, že v náročném životním období hledání práce je někdo opakovaně nabádá, aby stavěli na svých silných stránkách a pečlivě se věnovali sebepoznání. Umožňuje to unikátní spojení oceňujícího ptaní, pozitivní psychologie a kariérního poradenství v projektu PP," charakterizuje metodu jedna z metodiček a lektorek Lucie Čížková, praktička oceňujícího ptaní.

Blanka Opltová

www.scio.cz