Vzhledem k tomu, že obě topidla mají přibližně stejné pořizovací a instalační náklady se zanedbatelnou cenou údržby, lze očekávat, že domácnosti, vybavené vysokoteplotními sálavými topidly budou mít jedny z nejnižších ročních nákladů na energie. Projektem Porovnání účinnosti vytápění elektrickým přímotopným tělesem a sálavým topidlem se zabývala Katedra materiálu Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci.

Facebook

Měření probíhalo v identické místnosti, vytápěný prostor byl téměř šedesát metrů čtverečních
Požadovanou vnitřní teplotu 18 °C v nich řídil termostat umístěný ve výšce osmdesáti centimetrů nad zemí. Použitými zařízeními bylo přímotopné těleso 1750 W, výrobce AEG a sálavé topidlo 1300 W Sorrento Ceramic, výrobce Tansun. Porovnávány byly teploty u podlahy, u termostatu a u stropu. To je důležité pro zjištění stálosti pocitové teploty, kterou člověk vnímá jako zimu či teplo. Zatímco teplý vzduch z přímotopu byl u stropu přibližně o 5 stupňů teplejší, u sálavého topidla to bylo méně než o jeden stupeň. Zde se jednoznačně prokázala efektivita vytápění vysokoteplotním sálavým topidlem. Jím byl prostor vnímání pocitové teploty vytopen a udržován na stejné úrovni, bez kolísání teplot a bez zbytečného ohřívání vrstev vzduchu pod stropem.

Hlavním účelem experimentu bylo porovnání spotřeby energie na vytápění
Měřeními a výpočty bylo zjištěno, že přímotop spotřeboval o 32 % více energie oproti vysokoteplotnímu sálavému topidlu. Z uvedeného zkoumání vyplývá, že vysokoteplotní sálavé topidlo vytváří stálou a pocitově příjemnější teplotu, než přímotop, a že náklady na vytápění přímotopem jsou o téměř jednu třetinu vyšší, než vysokoteplotním sálavým topidlem.
Důležitou roli při rozhodování o elektrickém vytápění hrají nejen nízké pořizovací náklady, ale i výhodná sazba za elektřinu i pro všechnu ostatní spotřebu. Dlouhodobým trendem je totiž nejen snižování potřeby tepla na vytápění, ale zároveň nárůst spotřeby elektřiny zvyšováním počtu byť úsporných spotřebičů v domácnostech.

Vysokoteplotní sálavá topidla nejsou v České republice úplnou novinkou Velmi dobré zkušenosti jsou s jejich instalacemi v průmyslu, skladech a podobných zařízeních, kde se osvědčují jako jediná rozumná možnost ekonomického vytápění velkého prostoru. Princip jejich tepelného účinku je založen na dopadu infračerveného záření na materiály a osoby, které jej pohlcují a vnímají, stejně jako tepelné záření ze slunce. Teprve po ohřátí hmoty a od ní se ohřívá okolní vzduch. Efektem toho je možnost zónového (bodového) vytápění, kdy je ohřívána nejprve plocha, na kterou se svítí. Bez obav z vyvětrání tepla je pak možné například otevírat vrata a podobně.
„Vysokoteplotní sálavá topidla nejen, že jsou mnohdy jedinou alternativou k vytápění, kde je to jinými zdroji naprosto neekonomické, ale ony jsou v porovnání se všemi známými topidly investičně a provozně nejlevnější,“ představuje výhody topidel Ing. Ivo Borovec, jednatel společnosti Able Electric, která sálavá topidla dováží. „Navíc jejich teplo je pro člověka pocitově nejpříjemnější, protože neohřívá vzduch, ale stěny, materiály a lidi. Máme tak pocit, že nám je teplo a všechno kolem příjemně hřeje,“ doplnil Ivo Borovec.

Jaroslav Kuba