Původní záměr pro labyrintárium bylo obohacení parku o novou estetickou hodnotu, de facto instalaci exteriérových prvků, která by návštěvníkům přiblížila koncept labyrintu. Už první měsíce po otevření ukázaly, že tento prvek je pro návštěvníky velice přitažlivý fenomén a že jej vnímají nikoliv jako pouhý exponát, ale jako interaktivní prvek a nalézají v něm radost z hledání, putování a nalézání.

Facebook

Zámecká zahrada na Loučeni nabízí návštěvníkům například prstový labyrint, díky kterému si mohou připadat jako u IL LABIRINTO – v Cathedrale di san Martino v italské Lucce. Návštěvou loučenského Kamenného labyrintu se zase mohou přenést k The Bewarea Labirinth - Yzerfontein v Jižní Americe.  Tisové bludiště je na zámku Loučeň vystavěno v podobném duchu jako je IGGARTEN Schönbrunn v Rakousku. Park má rovněž svého Minotaura, podobně jako Minotaurus – Cawdor Castle ve Skotsku. Travnatý labyrint středočeského zámku Loučeň pak připomíná Labyrinth Seaton, Devon v Anglii. A nakonec nově osvětlené zámecké průčelí Loučeně evokuje podobu Edinburgh castle ve Skotsku.

Celkem je na zámku Loučeň a v jeho zahradách k vidění dvanáct labyrintů a bludišť. Tvoří tak největší Labyrintárium Evropy. Místo nabývá díky nim určitou mystickou až tajemnou atmosférou. Historicky vznikaly labyrinty vždy na místech se zvláštní energií.

Loučeňské LABYRINTÁRIUM  je světový unikát. Dvanáct labyrintů a každý je z jiného materiálu, jiné velikosti a tvaru:
Buxusové bludiště umístěné na jižní terase zámku, je připomínkou barokní zahrady, která zámek Loučeň v 18. století obklopovala. Tvoří je nízký porost buxusů.
Světelný labyrint vyplňuje zámecké nádvoří. Přes den je velmi nenápadný, po setmění ale dokáže naplno očarovat svým kouzlem. Je tvořen pískovcem a světelnými diodami.
Travnatý labyrint je vysypaná pěšinka v trávě. Představuje křesťanský pohled na život člověka, vstup je narození, cesta život a střed je Bůh. Je umístěn přímo proti dveřím do kostela.
Tisové bludiště je největší a nejoblíbenější bludiště celého labyrintária. Obsahuje 2 vysoké lávky, tři odpočívadla a 12 branek, které symbolizují osoby, které se zasloužily o revitalizaci zámeckého areálu. Přepínáním branek do různých poloh vznikají další varianty k zabloudění.

Dlážděné bludiště je romantické bludiště uprostřed zámeckého parku, v těsné blízkosti altánku princezny Almérie. Patří k těm menším, a je úlevou pro ty, kteří nechtějí nachodit po bloudění v tisovém další kilometry.

Palisádové bludiště -  Bludiště ve tvaru lidského chodidla, které ukrývá 13tou branku paní majitelky, najdete v nejvzdálenějším místě zámeckého parku. Postaveno je z kulatých palisád.

Kamenný labyrint - energeticky nejnabitější labyrint inspirovaný kamennými stavbami Keltů, vypadá jako by na stejném místě byl přinejmenším po staletí. Labské valouny vymezují cestu do středu.

Provazové bludiště je tvořeno 4 provazy, 4 barvami pro 4 týmy. Ta nejlepší zábava pro ty, kteří chtějí soutěžit.

Pískovcový labyrint představuje kulturu jihoamerických indiánů. Jeho 4 uši symbolizuji 4 živly a ve středu je slunce jako pevný bod Vesmíru. Stezka labyrintu je vyložena z pískovce v zelené trávě.

Grotta, prstový labyrint - Minotaurus strážce labyrintů chrání svým tělem ten nejznámější labyrint v Knossu, a ten loučenský hlídá ten úplně nejmenší labyrint, vyrytý v kameni.

Písmenkový labyrint, Thurn-Taxisové byli pošťáci a písmenkový labyrint naučí jejich píseň. Sestavený je z dřevěných nášlapů s barevně veselými písmenky.

Královský labyrint, dárek k 700. narozeninám krále a císaře Karla IV. Je tvořen ze sedmi druhů kamene a kovu. Labyrint je především mandalou, v níž si každý najde své. Tento labyrint znamená cestu do vyšších sfér a popírá tak de facto zažitou tezi, že labyrintem vede jedna přímočará cesta. Tento labyrint nic nekopíruje, je to originální počin lidí dnešní doby. Uvidíme, co o něm budou psát za 700 let.

Redakce FFN a www.zamekloucen.cz


 

 

Fotogalerie k článku