„Definitivní návrat na před-covidová čísla je pro nás začátkem nové etapy,“ hodnotí výsledky Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub. „Bereme ji jako výzvu. Pracujeme na rozvoji cestovního ruchu, a to v duchu soudobých trendů a k radosti návštěvníků, provozovatelů
i všech dalších zúčastněných aktérů tohoto odvětví ve Zlínském kraji. Poděkování patří hlavně podnikatelům v cestovním ruchu, kteří i přes nedávná přísná opatření zvládají náročnou klientelu,“ doplňuje náměstek L. Traub.

Facebook

„Musíme si uvědomit, že cestovní ruch už nikdy nebude jako dřív. V době složité mezinárodní situace, inflace a určité nejistoty se trh chová jinak, nově, a my na to musíme umět reagovat,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. Podle ní mnohé napoví i konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2. 3. 2023, kterou Centrála pořádá v Interhotelu Zlín. Na stránkách www.ccrvm.cz je stále možné se na konferenci přihlásit.

Redakce FFN