Prohlídková trasa Hornonitrianskeho báňského skanzenu Baňa Cigeľ, který byl pro veřejnost otevřen v roce 2003, začíná dvoukilometrovou jízdou báňským vláčkem do podzemí, pak pokračuje už pěšky prohlídkou podzemních důlních prostor v hloubce osmdesát až tři sta metrů pod povrchem v bývalém těžebním úseku. Návštěvníci si tak netradiční a zároveň autentickou formou oživí hornické tradice na Horní Nitře, zachovalých důlních prostorách tak, jak zůstaly bezprostředně po dobývání, umožní nahlédnout turistům do útrob země a zároveň jim ukázat extrémní podmínky, v nichž horníci denně pracovali.

Facebook

Expozice přibližuje dějiny hnědouhelného dolu na Slovensku v konkrétních podmínkách Horní Nitry a Hornonitranský báňský skanzen baňa Cigeľ patří mezi TOP patnáct turistických zajímavostí regionu.

Průvodci Hornonitranského báňského skanzenu Baňa Cigeľ jsou bývalí horníci. Návštěvníkům poskytují originální zážitek a oživují hornické tradice na Horní Nitře.

Táňa Pikartová