Díky hornické minulosti se v regionu zachovalo množství technických památek, religiozních i kulturních památek, také zvyků a tradic. Při putování po Barborské cestě přecházíme krajinou, kterou na straně jedné formovali jak příroda, tak člověk. 
Význam tohoto projektu se spojuje s přírodou a duchovnem.Ve snaze uniknout od každodenních starostí se lidé stále častěji vypravují na pěší túry. Mottem Barborské cesty jsou slova: Kráčím za poznáním…

Barborská cesta spojuje území bývalých významných středoslovenských hornických měst
Sjednocujícím symbolem projektu je svatá Barbora, hned po vyznačení trasy Barborské cesty na turistické mapě vznikla i silueta její postavy, která má měděnou korunku, jež znázorňuje měděnou Banskou Bystrici, Španiu Dolinu a Staré Hory, kde se v minulosti těžila a zpracovávala měď. Zlatý kalich vystihuje zlatou Kremnici, kde se těžilo a zpracovávalo zlato a stříbrný meč představuje stříbrnou Banskou Štiavnici s těžbou a zpracováním stříbra. Využitím symbolů sv. Barbory – koruny, kalichu, meče a věže tak byl vytvořený symbol, čili logo.

Užitečné informáce pro poutniky
Trasa poutnické cesty, která  začíná a končí v Banské Bystrici, je dlouhá 186,2 km, přejít se dá za devět dní. Barborská cesta je rozdělená na devět etap, přičemž na konci každé mají poutníci možnost přenocování. Nejlepší je začít první etapou z Banské Bystrice do Starých Hor a potom pokračovat dalšími v pořadí. Je však na každém z cestovatelů, jak si etapy naplánují.
Podle legendy Barbora zemřela mučenickou smrtí v 29 letech. Proto je na Barborské cestě také stejný počet symbolických zastavení. Jsou to místa, která jsou z hlediska báňských, historických, přírodních, religiózních, kulturních a technických hodnot velmi významné.
Během putování si turisté mohou sbírat do svého pasu poutníka razítka, mohou získat i odznak Barborské cesty a Certifikát o absolvování Barborské cesty.

Facebook

Trasy Barborské cesty
1. etapa : Banská Bystrica – Staré Hory; 21,8 km / 6:15 hod
2. etapa : Staré Hory – Skalka; 26,9 km / 8:50 hod
3. etapa : Skalka – Kremnica; 16,75 km / 5:30 hod
4. etapa : Kremnica – Sklené Teplice; 28,3 km / 8:00 hod
5. etapa : Sklené Teplice – Banská Štiavnica; 12,4 km / 3:30 hod
6. etapa : Banská Štiavnica – Bacúrov; 27,4 km / 7:55 hod
7. etapa : Bacúrov – Zvolen; 16,2 km / 4:40 hod
8. etapa : Zvolen – Hronsek; 17 km / 5:30 hod
9. etapa : Hronsek – Banská Bystrica; 16,7 km / 5:25 hod

Táňa Pikartová

www.barborskacesta.com

www.regiongron.sk

www.slovakia.travel

 

 

Fotogalerie k článku