Výtah se pohybuje v  52,26 m  vysoké secesní ocelové příhradové konstrukci čtvercové- ho průřezu. Základna má stranu 2,3 m, u  horní stanice je šířka konstrukce již jen 1,6 m. Výtah překonává výškový rozdíl 47,76 m. Pohon je od počátku elektrický, zprvu byl vý- tah napájen v letním období proudem z místní tramvajové dráhy a v zimě nebo v případě poruchy z akumulátorů. Během první světové války byl provoz zastaven, v roce 1921 byl pohon přestavěn na třífázový proud, zároveň byl předělán způsob přenosu ovládacích signálů z kontaktních lišt na zavěšený kabel. Nouzové napájení z baterie tím odpadlo, pro případ vý- padku proudu zbyl pouze ruční pohon. V  roce 1950 dostal výtah nový pohon, který byl získán z ruin Drážďan. V roce 1961 přibyla dvě odlehčovací lana a v roce 1978 nové řízení. V letech 1989 – 1990 prošel výtah celkovou renovací, výtah dostal novou, bohatě prosklenou kabinu. Celé zařízení je od roku 1954 chráněnou památkou. Provozní doba: Jezdí denně duben/říjen 9.00-18.00 hod. květen-září 9.00-19.00 hod. listopad-březen 9.00-17.00 hod. Cena: Jízdné jedna jízda / jízda tam a zpět dospělý 1,80 € 2,80 € zvýhodněné 1,40 € 2,20 € / tj.: děti, karta hosta, invalidé, jízdní kolo, pes / rodinné vstupné 4,00 € 7,20 €

Facebook