Řeka Morava, Olšava, a tedy i mosty a lávky vedoucí přes tyto řeky jsou nedílnou součástí historie trojměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice.  Během akce se účastníci na trasách seznámí se střípky historie formou informačních tabulek, umístěných u jednotlivých mostů. Hlavním smyslem akce však zůstává vytáhnout jednotlivce, dvojice či větší skupiny na čerstvý vzduch a těšit se z míst, kde žijeme.

Facebook

Začátek uherskohradišťské trasy je v informačním centru na Masarykově náměstí. Zde každý, kdo na pochod vyrazí, dostane nejen všechny potřebné informace, ale taky záznamovou kartičku na razítka a mapku s přehledem zastavení – mostů. Je zcela na vás, jaké pořadí zvolíte a zda projdete všechny nebo jen některé.

„Tak jako v loňském roce, účast na akci přislíbily podniky Cafe Atelier, Restaurace Přístav a Zašívárna U Osla. Na všech těchto zastávkách máte možnost chvíli spočinout, dát si něco dobrého, a kromě toho taky získat razítko do kartičky,“ doplňuje Michaela Sakrajdová z Městského informačního centra v Uherském Hradišti a hlavní organizátorka akce.

V Zašívárně U Osla bude navíc k poslechu i tanci hrát živá hudba a pokud se vám nebude chtít zpátky do Uherského Hradiště pěšky, nabízí se možnost využít plavby lodí od přístavní hrany Kunovský jez. Lodí doplujete do hradišťského přístaviště, odkud se můžete vydat zpět do infocentra s vyplněnou kartičkou. Jako vzpomínku zde obdržíte pamětní list.

Registrace účastníků v informačním centru budou možné od 9.00 hodin a poslední výprava by odsud měla vyrazit ve 14.00 hodin. Pro pamětní list se pak můžete zastavit do 16 hodin opět v infocentru.
V případě, že se rozhodnete projít celou uherskohradišťskou trasu, odpoledne budete mít v nohách zhruba 9 km.

Zapojení okolních měst Staré Město a Kunovice pak rozšiřují možnosti a nabízí nejrůznější varianty, jak si trasu zpestřit, protáhnout či propojit skrz jednotlivá města, což je zajímavá příležitost zejména pro ty, kteří rádi chodí 10 a více kilometrů.
Jak v Kunovicích, tak ve Starém Městě je výchozím bodem vždy infocentrum. V Kunovicích budou připraveny 4 zastávky a ve Starém Městě 3.  

Účast na akci je zdarma. Aktuální informace sledujte na webu www.uherske-hradiste.cz.

Redakce FFN