Konferenci Cestovní ruch ve Zlínské kraji připravuje opět po roce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Cílem je společně se pozastavit nad vývojem cestovního ruchu v regionu, novými trendy, požadavky návštěvníků, ale také problémy podnikatelů v cestovním ruchu.

Facebook

„Konference cestovního ruchu tradičně otevírá novou turistickou sezonu ve Zlínském kraji a zároveň představuje novinky a trendy nejen v našem regionu,“ říká náměstek hejtmana Lubomír Traub, a dodává: „Na konferenci se potkává velké množství odborníků v cestovním ruchu se zástupci státního
i soukromého sektoru. Tato skutečnost následně přispívá k větší provázanosti všech aktérů cestovního ruchu a napomáhá tak jeho dalšímu rozvoji ve Zlínském kraji.“

„Vzhledem k tomu, že významnou součástí nabídky regionu jsou lázeňské pobyty ve městě Luhačovice a jeho okolí, bude část programu věnována také tématu lázeňství. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijal také viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý.“ Řekla ředitelka CCRVM Zuzana Vojtová a dodala:  „Dále se budeme věnovat ekonomickému významu cestovního ruchu, přínosům destinačního managementu, novým marketingovým trendům a představí se zde i konkrétní novinky regionu.“

„Srdečně zveme všechny, kterých se cestovní ruch v našem kraji týká,“ doplňuje Zuzana Vojtová, ředitelka CCRVM. Vítáni jsou provozovatelé ubytovacích zařízení, pracovníci informačních center a obecních či městských úřadů, zástupci organizací i turistických cílů, odborná veřejnost, akademické obce.

Redakce FFN a www.vychodni-morava.cz