Školní třídy mohou během své návštěvy využít také služby průvodce, jehož odborný výklad doplní výuku přírodovědných předmětů dle požadavků pedagoga. Speciální nabídka je platná v pracovní dny v průběhu školního roku.

Facebook

Minimální velikost skupiny pro poskytnutí zvýhodněného vstupného je deset žáků, pro pedagogický doprovod skupiny je vstup volný – na deset dětí maximálně jeden dospělý, pro děti předškolního věku na 5 dětí maximálně 1 dospělý. Zvýhodněné vstupné je možné zakoupit osobně na pokladnách u vstupů do areálu Zoo Praha či s předstihem na fakturu prostřednictvím Oddělení návštěvnického servisu.

Jak je již uvedeno výše, spolu se zvýhodněným vstupným nabízí Zoo Praha pro školy i širokou škálu komentovaných prohlídek a programů, které interaktivně doplňují výuku biologicky zaměřených předmětů – přírodovědy, přírodopisu nebo biologie.

Redakce FFN