O tom svědčí i fakt, že za předchozích 14 let se značkou Česká chuťovka může pyšnit již 1516 výrobků od 226 firem a značkou Dětská chuťovka celkem 259 potravin od 98 českých výrobců.

Facebook

Od roku 2017 poskytuje soutěži aktivní záštitu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin. Na tiskové konferenci 28. srpna v Senátu vyjádřil pokračující stabilní podporu projektu Česká chuťovka předseda této komise senátor Jiří Vosecký, i když slavnostní předávání letošních ocenění se po deseti letech vrátí na podzim ze Senátu do Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, kde se odehrávalo již v prvních ročnících soutěže.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 14. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 2. listopaduNárodním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají tři ocenění Cena novinářů – Česká chuťovka 2023. V pořadí už třináctá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem Rytíř české chuti. Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Redakce FFN a www.ceskachutovka.cz