Vitální solitér, jehož stáří se odhaduje na 300 let, prohlédne arborista z firmy PROSTROM Bohemia, který plánuje provést zdravotní řez a zajištění bočních kmenů statickou vazbou. Péče stromolezce je tradiční odměnou pro vítěze Stromu roku, nástupce loňské vítězky mohou lidé nominovat už jen do konce května na wwww.stromroku.cz. Generálním partnerem ankety je minerální voda Ondrášovka.

Facebook

Hrušeň hnilička z Drásova, kterou mnozí přezdívají „uranová“, přežila těžkou dobu v plné kráse. Jedná se o ovocný strom s obvodem 390 centimetrů a jeho stáří je odhadováno zhruba na 300 let. Může patřit mezi největší a nejstarší hrušně v České republice.

Nachází se pouhých 25 metrů od uranové šachty. Koncem 50. let 20. století byl poblíž stromu otevřen důl na uran a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Těžba naštěstí neměla dlouhého trvání a okraj haldy se zastavil dvacet metrů od stromu.

Redakce FFN a www.stromroku.cz