V kraji Vysočina v Horní Cerekvi potom bylo zaznamenané mezidruhové páření samce čápa černého a samice čápa bílého. Do sledování čapích hnízd se v oblíbeném programu České společnosti ornitologické (ČSO) každoročně zapojují stovky dobrovolníků, kteří vkládají svá pozorování na stránku birdlife.cz/capi.

Facebook

Od poloviny dubna tvoří pár dvě samice na hnízdě v Chýnově. Fakt, že jde o dvě čápice, zjistil ornitolog Michael Strnad detailním sledováním kamery s přímým přenosem. Oba ptáci totiž střídavě snášeli vejce až do finálního počtu osm. „Jedna ze samic je navíc okroužkovaná, takže víme, že jde o tu, která tady loni vyvedla 3 mláďata. Loňský samec letos nepřiletěl. Nový pravděpodobně samec se sice na hnízdě také objevil a loňská samice se s ním dvořila, ale odletěl bez páření a už se neobjevil. Později nová samice vytrvale tokala na loňskou, až ji přijala a došlo i k opakovanému páření. Že jde o dvě samice, se prokázalo až snášením vajec,“ říká Strnad, který dění na hnízdě v Chýnově dlouhodobě sleduje.

Obě samice teď společně upravují hnízdo, vítají se, klapou zobáky a pečují o snůšku osmi vajec – takto vysoký počet vajec nebyl u čápů bílých v jednom hnízdě dosud zaznamenaný. „Samice budou sedět na hnízdě zhruba do poloviny května, kdy by se měla líhnout mláďata. Bude velmi zajímavé sledovat, zda se z vajec něco vylíhne, protože čápi se páří na hnízdě, jinde je to vzácné, a tak je velká pravděpodobnost, že vejce jsou neoplozená,“ doplňuje Strnad.

Pro ornitology jde o první známý stejnopohlavní pár čápů bílých. „Mimo jiné i proto, že se to obtížně zjišťuje. Je to možné až nyní prostřednictvím kamer, kde vidíme, že obě snesly vejce. Pokud se vylíhnou mláďata, bylo by zajímavé zjistit, jaké budou mít genetické rodiče. Jde sice o neobvyklé hnízdění, ale rozhodně nejde o první stejnopohlavní pár mezi ptáky. Někdy takové páry i vychovávají mláďata. Pouze to probíhá bez pozornosti kamer,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

O padesát kilometrů dál v Horní Cerekvi pozorovali v polovině dubna na hnízdě páření samce čápa černého se samicí čápa bílého. V tomto případě nedošlo k zahnízdění, ale pouze k několika pářením. „Čápovi černému při kácení lesa zničili hnízdo, a tak se snažil o hnízdění na nejbližším srovnatelně velkém hnízdě v okolí. Využil při tom momentů, kdy samec čápa bílého zrovna nebyl na hnízdě. Nyní už víme, že domácí samec definitivně vetřelce vyhnal, takže hnízdění čápů bílých pokračuje,“ říká Stanislav Chvapil, vedoucí Skupiny pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské republiky při ČSO.

„Oba druhy čápů mají velice silnou vazbu ke svému hnízdišti. I čápi bílí, kteří spolu po řadu let hnízdí, jsou spíše věrní hnízdu než partnerovi,“ doplňuje Vermouzek.

Mezidruhové páření v Horní Cerekvi v průběhu dubna několikrát zdokumentoval Jan Ipri. „Společné hnízdění čápa černého a bílého je výjimečné, ale občas k němu dochází. V Německu mají letos podobný případ, přičemž jde o samici čápa černého a samce čápa bílého. Bude zajímavé sledovat další průběh hnízdění, a zda se z něj vůbec vylíhnou čápata. Prozatím totiž nevíme o tom, že by byl zdokumentovaný kříženec čápa černého a bílého. I proto je velmi důležité takové případy dokumentovat a vkládat veškeré dění na stránku birdlife.cz/capi. Díky tomu můžeme o čápech zjistit více, včetně těchto neobvyklých párů,“ vysvětluje Vermouzek.

Ornitologové zaznamenali od veřejnosti reakce, že taková hnízdění jsou proti přírodě. „Takováto neobvyklá hnízdění jsou vzácná, takže je nepovažujeme za normu. Ale v přírodě k nim dochází, takže je těžké tvrdit, že jsou proti přírodě. A už vůbec nemůžeme na zvířata a ptáky vztahovat měřítka lidské morálky. Příroda nás něčím překvapuje pořád, a občas tak, že je to až k neuvěření. Sledujme proto přírodu s velkou pokorou, k řadě jevů může docházet čistě náhodně, anebo příčinu či účel vůbec neznáme – stejně jako u lidí,“ říká Vermouzek.

Redakce FFN a ČOS