Průvodce pořadu je Jan Mistr Málek, který divákům přiblíží především krásu a bohatost zvoleného oboru, schopnosti, dovednosti a šikovnost těchto lidí, jejich odhodlání jít za svým profesním cílem a životními touhami. Jednotlivé díly poodkryly oponu, za kterou sice není často vidět, ale dění za ní je velmi pestré a zajímavé.

Facebook

Celý cyklus Žijeme jídlem odvysílá TV Stream. Na obrazovkách Mistr Málek postupně představí šest zemědělců a zpracovatelů, kteří hospodaří v různém prostředí a v různých odvětvích. „Nekončící výzvou je pro nás přibližovat spotřebitelům celou cestu potravin z pole nebo stáje až na jejich stůl. Co vše předchází tomu, než si přinesou svůj nákup z obchodu a uvaří si z něj skvělý oběd nebo výbornou večeři. Jací jsou lidé, kteří jsou na první příčce celého řetězce. Jak přemýšlí, jak se starají o svá pole, o své chovy, a že vše dělají s láskou k zemi, na které hospodaří. Zemědělství i přes všechny negativní představy, které moderní společnost o této části lidské činnosti má, je základem pro zajištění přirozených potravin. Přirozeně produkované a kvalitní potraviny jsou jediným a nezpochybnitelným způsobem výživy člověka,“ přiblížil smysl projektu Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Mistr Málek vás zve na krůtí maso, sušené šunky, vepřové maso nebo zvěřinu
V prvním díle navštívil Jan Málek alias Mistr Málek společnost ZD Klapý, ve kterém předseda představenstva pan Otakar Šašek představil chov dojnic a produkci mléka, ovocné sady, výkrm býků, navazující bioplynovou stanici ale třeba i spolupráci s místní potravinovou bankou.
Další díl se natáčel na Farma Zelenka, kterou reprezentoval majitel pan Tomáš Zelenka. Věnují se zde líhnutí a odchovu krůt a produkci či zpracování krůtího masa, které mimo maloobchodní síť prodávají i ve vlastních prodejnách.
Mistr Málek se s kamerou zajel podívat i do firmy Maso Jičín, která ve své spádové oblasti poráží a zpracovává především jatečná prasata a skot. Dodává do tržní sítě jejich maso a zároveň vyrábí širokou nabídku chutných masných výrobků. Průvodcem zde byl ředitel společnosti, pan Karel Čeřovský.

Další kroky sympatického průvodce směřovaly za hostitelem panem Břetislavem Hutárkem, jednatelem Farmy Doupov, kde chovají masný skot Aberdeen Angus. Jejich již tak velmi kvalitní maso nechávají po porážce procházet 40 denním procesem tzv. „suchého staření“, čímž získává další rozměr chuti a vůně. Věnují se také chovu a zpracování zvěřiny a vyrábí masné speciality. Své chovy aktuálně rozšiřují o extenzivní plemeno prasat Mangalica.

Předposlední natáčení se uskutečnilo v menší vísce Hlinná u Litoměřic, kde sídlí rodinná firma Pršutérie Chovaneček. „Hlava rodiny“ Vlastimil Chovaneček hledal možnost odlišit se svými výrobky od konvenční produkce a inspiraci našel u italských a španělských výrobců sušených masných výrobků. Na český trh tak zavedl celé spektrum sušených klobás, šunek, pršutů a mnoha dalších specialit z různých druhů hospodářských zvířat, přičemž chodu firmy se věnuje celá rodina. Zároveň mají také stohlavý chov ovcí, jejichž prostřednictvím zajišťují obnovu a údržbu krajiny.

Poslední zastávkou byl špičkový chov prasat pod managementem ZOD Žichlínek, jehož předseda pan Josef Vinduška ukázal, v jak vysokých standardech, které přesahují i zahraniční chovy, zde chovají prasnice a prasničky k produkci tržních selat. Záběr družstva v rostlinné i živočišné výrobě a službách je velmi široký a svými výkony právem dlouhodobě náleží mezi špičku v oboru.

Celý cyklus Žijeme jídlem je k vidění během prosince na TV Stream. Následně budou všechny díly umístěny na YouTube a na stránkách www.akcr.cz, na sociálních sítích apod. s možností zhlédnutí, stažení, ale i k další distribuci.

Redakce FFN

www.zijeme-jidlem.cz