Tento světec podle našich pranostik přijíždí na bílém koni, a tím symbolicky připomíná příchod zimy, a hlavně první sněhovou nadílku.

Facebook

Průvod povede jedenáct hus, které požene 11 husopasek. Na bílém koni pojede svatý Martin v oděvu římského vojáka.

Podle legendy si ve 4. století římský důstojník Martin při vjezdu do města Amiens usekl půl svého vojenského pláště, a věnoval ho vděčnému žebrákovi. Tento čin v něm vyvolal náboženskou horlivost a nechal se pokřtít. Později se stal knězem a biskupem a s jeho působením se tradují mnohé zázraky.

Svátek svatého Martina se od 1. světové války slaví v západní Evropě, v USA a v zemích Commonwealthu jako Den válečných veteránů. Tato tradice spojená s nošením květu Vlčího máku zapustila kořeny i u nás.

Svatého Martina bude následovat koňský povoz plný sněhu a setnina římských vojáků.

Tento průvod slavnostně přejde přes Karlův most na Křižovnické náměstí, kde první sněhovou nadílku předá purkmistru pražskému.

Několik divadelních her provedených středověkým divadlem Zdeňka Vlčka vysvětlí legendy o této reálné historické osobnosti, a prvního svatého nemučedníka.

Na Křižovnickém náměstí Muzeum Karlova mostu připravilo středověký trh se svatomartinskými specialitami. Upečeme 11 hus, sestry boromejky připraví svatomartinské pečivo a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou požehná svatomartinské víno z mělnických vinic.

Součástí svatomartinské oslavy budou i prohlídky v Muzeu Karlova mostu zdarma. Pražské Benátky připravily pro tento den speciální plavby se svatomartinským mladým vínem.

Redakce FFN