Facebook

Tento krok ušetří na stejné množství produktů sedmdesát pět procent plastu, třicet pět procent hmotnosti obalů a oproti původnímu balení o padesát tři procenta sníží i uhlíkovou stopu.

„Při výběru řešení pro velká balení přírodních produktů Feel Eco vycházíme z možností, které jsou na našem trhu aktuálně ty nejlepší, a snažíme se vybrat tu nejvhodnější s ohledem na naši filozofii, která je v souladu s přírodou a zdravím,“ říká Ivan Baťka, zakladatel Feel Eco.

Ačkoli jsme pro užívání v domácnosti zvyklí na standardní balení, ve velkých baleních se skrývá potenciál jak ve výhodnější ceně, tak v šetrnosti k životnímu prostředí. Další výhodou je to, že nemusíte myslet na docházející prostředky a snadno si v případě potřeby můžete vše doplnit svépomocí.

Velká balení produktů a opakované doplňování obalů je jednou z cest, jak se pokusit snížit množství plastového odpadu. U balení produktů Feel Eco v 5 l kanystrech je úspora počítána ve srovnání s naším běžným malým balením produktů, a to srovnáním průměrné váhy srovnávaných obalů. U každého produktu tato úspora vychází rozdílně, v závislosti na váze a velikosti obalu ve srovnání s 5 l kanystrem.

Všechna velká balení Feel Eco jsou vždy plně recyklovatelná. Bag-in-Box obsahuje papír i plast, ale oba materiály jsou samostatné části obalu. U kanystrů je použitý jednodruhový plast, což je zásadní při procesu recyklace a jeho následném zpracování. Kritérium jednodruhovosti plastového materiálu je pro Feel Eco důležité i proto, že je na našem trhu, podle Ekokomu, aktuálně recyklováno pouze přibližně 25 % plastového odpadu a zbylých 75 % je spáleno jako tuhý odpad.

Pro obalový materiál Feel Eco je zásadní i zdravotní nezávadnost materiálů, a proto používá plast HDPE, který tyto požadavky splňuje, a navíc neuvolňuje žádné mikroplasty. Ačkoli jsou mikroplasty neviditelné, díky nesprávně zvoleným obalovým materiálům se skrze vodu, vzduch nebo potraviny a kosmetiku dostávají do našeho těla a ve větší míře mohou představovat vážné ohrožení.

Obaly přírodních produktů Feel Eco také splňují kritéria certifikace Ecolabel, která mimo jiné stanovuje i pravidla pro objem plastu na velikost balení produktu. „Certifikace Ecolabel je pro naši značku zásadní, a proto jsme se rozhodli v současné době omezit malá 100 ml balení našich produktů a vybrat pro ně vhodnější variantu, která bude kritéria certifikace EU Ecolabel splňovat,“ dodává Ivan Baťka.

„Celá myšlenka našich nových Bag in Boxů je taková, že si zákazník může doplňovat produkty dle potřeby přímo v domácnosti. Nechtěli jsme se vydávat cestou stáčené drogerie v obchodech, ačkoli je to jistě jedna z forem, jak snížit produkci plastů. Vracení obalů zpět k výrobci a jejich opakované plnění totiž nemusí vždy být úplně ekonomické, ekologické, a hlavně dobré pro zdraví,“ vysvětluje Ivan Baťka.

Důvodem je, že i v malé kapce vody ve vymytém obalu se mohou tvořit nebezpečné bakterie a plísně, které pak mohou poškodit produkt a následně i zdraví. Naopak díky Bag in Boxům eliminujeme část logistických úkonů, spotřebu velkého množství vody a energie pro dokonalé vymytí a vysušení obalu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení doplněného produktu. „Věříme, že každý zákazník si snáze ohlídá přípravu obalu, aby domácí doplňování bylo pohodlné a hlavně bezpečné,“ dodává Ivan Baťka.

Redakce FFN