Facebook

Nechť tento dům skýtá svým obyvatelům pocit štěstí v práci pro blahobyt lidu, pro rozvoj zlínského kraje a československé republiky", tak zní úryvek z pamětní listiny, kterou našel při rekonstrukci své nově zakoupené vily na zlínských Nivách v roce 1953 cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. On sám na adrese Žlebová prožil, jak sám říká, skutečně šťastných a pracovně tvůrčích téměř 70 let. Po dlouhém zvažování však začátkem minulého roku dospěl k rozhodnutí předat svou milovanou vilu dál.

„Na doporučení mých blízkých přátel a po své úvaze jsem za účelem jejího prodeje oslovil Čestmíra Vančuru a byl jsem velmi rád, že mou nabídku přijal. Když mi potom Čestmír předložil projekt, ze kterého byl patrný jeho záměr týkající se citlivé rekonstrukce vily a způsobu jejího dalšího veřejného využití, uvědomil jsem si, jak je blízký mým vlastním představám. Udělalo mi to radost, tak jsem si to přál,” objasňuje Miroslav Zikmund.

Dialog o budoucnosti vily mezi pány Zikmundem a Vančurou vyústil v prosinci 2020 v založení nadačního fondu, který bude o objekt do budoucna pečovat. Posláním fondu je kromě nezbytné rekonstrukce vily, jejího mobiliáře a zahrady také postupné zpřístupnění místa odborné i laické veřejnosti nebo organizování vzdělávacích, kulturních a reprezentativních akcí,“ popisuje své plány předseda nadačního fondu a majitel vily Čestmír Vančura.

Chceme zvyšovat povědomí o odkazu díla Miroslava Zikmunda, ale také o fascinující historii domu, která je propojena s historií našeho města a s prvními obyvateli, s Josefem Januštíkem a Elmarem Klosem, a také jeho architekty, staviteli a slavnými návštěvníky,” pokračuje Vančura a dodává: „Duchovní odkaz jeho obyvatel, především Mirka Zikmunda, se vzácně snoubí s kompletním mobiliářem, s přestavbou a novodobými úpravami vily, nedotčené od doby, kdy se do ní Mirek nastěhoval.” Doplňuje také, že je dům stejně unikátní, jako Zikmundův život a dílo, které společnosti ponechává. S architektem Všetečkou a jeho kolegy zvažuje nadační fond zřízení návštěvnické místnosti pro prezentaci odkazu Miroslava Zikmunda i společného díla s nerozlučným parťákem Jiřím Hanzelkou v části nevyužitého suterénu.

Obytná část domu by však měla zůstat v podstatě v nezměněné podobě. Jsme vděčni za Genius loci, který je zde cítit od prvního kroku za brankou. Jsme rádi i za zapojení zahradních architektů manželů Krejčiříkových do projektu revitalizace zahrady, která byla Mirkovou láskou,” upřesňuje Čestmír Vančura.

Náklady spojené s rekonstrukcí objektu se budou podle prvních odhadů pohybovat okolo 20 milionů korun. „Pokud některé fanoušky myšlenka rekonstrukce a zpřístupnění Zikmundovy vily zaujme natolik, že ji budou chtít finančně podpořit, budeme samozřejmě rádi,” uvádí Magdaléna Hladká, ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila. První návštěvníky by přitom ve vile rádi uvítali už v roce 2022. „S ohledem na epidemiologickou situaci počítáme s tím, že se termíny projektu mohou posouvat. Období do zpřístupnění domu veřejnosti tak chceme využít kromě jiného i na inventarizaci a postupnou digitalizace materiálů, které jsou součástí vily a také některých projektů, jež plánujeme,” přibližuje Hladká.

Miroslav Zikmund k současnému dění na zlínských Nivách závěrem dodává: „Sleduji se zájmem, jak spolu se svými přáteli domu a jeho přilehlé zahradě ihned a s nadšením vdechnuli život, stejně jako jsem to dělával desítky let já. Věřím, že vila nadále zůstane důstojným a zajímavým místem pro vnímavé lidi všech generací. A že tak bude sloužit ušlechtilému účelu, byť jinému než vila mého cestovatelského parťáka Jirky Hanzelky.“

Redakce FFN

 

Fotogalerie k článku