Mariánské náměstí, které dnes funguje v provizorním režimu, je významné svou lokalitou, kde kromě Magistrátu hl. m. Prahy sídlí i další pražské instituce jako například Městská nebo Národní knihovna. V loňském roce odtud byla vyparkována auta, prostor oživily Pražské židle a stolky a nedávno zde byla umístěna socha s názvem Pokora, která symbolizuje obdiv k budově Klementina. Náměstí však vyžaduje celkovou rekonstrukci, která mimo jiné odstraní i přebytečné bariéry v prostoru.

Facebook

„Těší mě, že náměstí před pražským magistrátem konečně nabude reprezentativní podoby, kde si lidé mohou odpočinout od rušného centra. Jako velice důležitou součást nové podoby Mariánského náměstí vidím vysazení nové zeleně – konkrétně tří javorů.  Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky, které v centru města máme, a já se už moc těším, až si pod nimi posedím. Jsem zároveň rád, že na místě zůstanou i dvě stávající lípy,“ popisuje proměnu náměstí pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Jsem rád, že jsme učinili významný krok k proměně Mariánského náměstí. Pracoval na něm multioborový tým, díky němuž bude náměstí splňovat jak estetické, tak funkční kvality. Návrh navíc myslí i na mikroklima, což je pro centrum města zásadní,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora a dopňuje: „Na náměstí také přibydou tři nové javory. Stávající dva stromy při vchodu do Nové radnice zachováme.“

Náměstí se promění v pěší zónu s nově zasazenými javory, které poskytnou nezbytný stín, s lavičkami, stolky, ale také vodními prvky. Na náměstí bude umístěna kašna, několik pítek i trysky mlhoviště, které osvěží v parném létě a poslouží i jako hravý prvek pro děti. Jižní část náměstí pak poskytne variabilní prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, které má na starosti Městská knihovna. Kulturní program se zaměří na divadelní představení, koncerty, veřejná čtení i pořádání trhů.

S úpravou lokality souvisí i dopravní změny. Náměstí bude sloužit zejména chodcům a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude také zajištěno více přechodů. „Nový návrh Mariánského náměstí reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje také nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno. Současně však zachovává možnost obsluhy institucí na náměstí,“ komentuje novou dopravní situaci Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Nový návrh, jak by mělo náměstí v budoucnu vypadat, vychází z potřeb a přání občanů, a za to jsem moc rád a doufám, že se stane příjemným místem pro setkávání občanů a pořádání nejrůznějších akcí,“ komentuje projekt starosta městské části Praha 1 Petr Hejma.

V rámci nového návrhu řešení se počítá i s úpravou přilehlého okolí. A to ulice Platnéřské, náměstí Franze Kafky i ulice Kaprovy. V Platnéřské ulici bude rozšířeno tzv. koryto podél budovy Klementina, z nějž vznikne široký chodník, který bude využíván i jako venkovní výstavní prostor Galerie hl. m. Prahy. V ulici Kaprova pak bude po obou stranách vysazeno nové stromořadí.

Celá rekonstrukce by měla začít do roku 2022. V dalších krocích musí hlavní město vysoutěžit generálního projektanta a dodavatele stavby, pak započne již samotná realizace.

Redakce FFN