Výstava je připravena pro návštěvníky od 23. října tohoto roku a potrvá až do 31. ledna 2021 v areálu zámku. Ten se nachází v těsné blízkosti památky UNESCO – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tvůrci výstavy připravili i sekci, která představí hrdinu dnešních dní - IGRÁČKA s rouškou, díky němuž bylo v rámci projektu Pomáhej s IGRÁČKEM vybráno již přes jeden milion korun. Z prodeje každého takového IGRÁČKA putuje patnáct korun na nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky, záchranné složky, charity. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s. r. o., ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Inspirací Zlín.

Facebook

„Výstavou Fenomén IGRÁČEK chceme všechny návštěvníky pozvat a upozornit na bohatství našeho kraje. Zámek, kde se výstava nachází, se rozkládá v areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Celý příběh tohoto místa se začal psát již v polovině 13. století, kdy mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. V 90. letech 20. století byl žďárský zámek navrácen rodině Kinských. Nyní cesta pokračuje vznikem Muzea nové generace, kde se kombinují zážitkové a multimediální prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. Návštěvníci s námi mohou zažít jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti a krásné žďárské přírody,“ uvádí Ing. Martina Sedláková, Zámek Žďár nad Sázavou. „Ti, kdo k nám zavítají, tedy mohou obdivovat nejenom bohatou historii, ale i to, jak se kraji daří v současnosti. Jako kulturní centrum regionu si velmi ceníme celé řady významných firem, díky kterým se daří kontinuálně udržovat a podporovat lidskou tvořivost. Právě ta je jedním z hlavních pilířů našeho zámku. Motto rodiny Kinských, současných majitelů zámku, totiž zní: Jen společnost, která tvoří, žije. Skvělým příkladem je právě IGRÁČEK. Výlet za touto legendární figurkou mohou návštěvníci kormě návštěvy výstavy fenomén IGRÁČEK obohatit i o komentovanou prohlídku zámku Po stopách Santiniho nebo o výstavu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze,“ dodává Martina Sedláková.

Pro žďárskou výstavu jsem z IGRÁČKA vytvořil svatého Jana Nepomuckého, který je patronem nejznámější památky Žďáru - poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Druhou unikátní figurku jsem ztvárnil do podoby Laty Brandisové, která měla velmi úzký vztah k majitelům žďárského zámku, svým příbuzným hrabatům Kinským. Právě v barvách jejich stáje a v sedle jejich Normy dokázala v roce 1937 vyhrát jako zatím jediná žena v historii Velkou pardubickou,“ uvádí ke své volbě historik a modelář Miroslav Svoboda.

„Prostřednictvím výstavy Fenomén IGRÁČEK neseznamujme děti a jejich rodiče pouze s námi vyrobenými hračkami a výrobou. Expozice je také vždy spojena s velmi silným příběhem lidí z daného regionu,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton s.r.o. z Nového Veselí. „Když jsme do výstav zařadili i ručně vyrobené figurky ztvárňující významné osobnosti daného regionu, netušil jsem, kolik zapomenutých krásných lidských příběhů bude tímto počinem opět oživeno. Některé osudy, jako třeba právě ten Laty Brandisové, nás učí, jak je sláva pomíjející. Fenomén IGRÁČEK tak ukazuje mnohem víc než jen plastové figurky. Na výstavu ve žďárském zámku se moc těším. Zveme všechny, aby se přišli podívat, jakou cestu IGRÁČEK urazil od doby, kdy naše firma obnovila jeho výrobu,“ dodává Miroslav Kotík.

 

Redakce FFN