Přívoz, v době před stavbou mostů, vozil zejména obyvatele z pravého vltavského břehu do průmyslových podniků na Smíchově.

Facebook

Převozní loď Šemík s kapacitou čtyřiceti osob byla postavena jednoúčelově přímo pro provoz této převozní trasu. Jméno lodi upozorňuje na historické souvislosti známé ze Starých pověstí českých, ve kterých se praví, že Horymírovi, vladykovi z Neumětel, zachránil kůň Šemík život, když s ním přeskočil hradby Vyšehradu. Horymír v jeho sedle přeplaval řeku Vltavu a běželi dále k Neumětelům, kde hrdinný kůň Šemík skonal, na následky zranění po skoku z Vyšehradské skály. Dodnes můžeme v Neumětelích navštívit Šemíkův symbolický hrob.

Šemík jezdí každý den od 10:00 do 22:00 hod. v patnácti minutových intervalech nebo na přání. V sobotu už od 7:30 hod.

Redakce FFN a společnost Pražské Benátky