V rámci každoroční ankety Naše pivo analyzuje ČSPS také témata z pivního světa, která jsou pro média atraktivní. V hledáčku novinářů dlouhodobě dominují informace o vývoji a trendech na pivním trhu, zajímavosti z oblasti pivní kultury a díky studiím CVVM i fakta o roli piva v české společnosti. Novinářské ankety Naše pivo 2019 se zúčastnilo 166 žurnalistů napříč českými médii. Ti svými odpověďmi do ankety nominovali celkem 49 českých pivních značek.

Facebook

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století. V té době jsou na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Současná podoba svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. V současnosti svaz sdružuje 26 pivovarských společností, 6 sladoven a 19 přispívajících členů, mezi nimiž jsou chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce atd. Hlavním cílem svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány a příslušnými orgány státní správy. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích.

Redakce FFN

www.ceske-pivo.cz