Ocenění kvality GREEN BRANDS obdržely značky na základě nezávislého, transparentního a vysoce respektovaného třístupňového procesu, jehož součástí byl i důkladný audit značek. Předávání pečeti proběhlo v pražském hotelu Mosaic House, který se k zelené a udržitelné filosofii intenzivně hlásí již řadu let. Byl prvním hotelem, který zavedl systém čištění odpadních vod v České republice a druhým, jenž zavedl systém čištění odpadních vod s tepelnou rekuperací na světě. Hotel Mosaic House je sám nominován na ocenění Green brands.

V auditu značek Frosch, Alterra a enerBIO se ve všech částech výroby, spotřeby i likvidace hodnotily dopady jejich produktů na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Konkrétně se tak například hodnotilo, zda se balení produktů Frosch skládá z recyklovatelných materiálů či zda enerBIO používá při výrobě pro své potraviny regionálně dostupné suroviny.

Facebook


Pečeť GREEN BRANDS Czech Republic 2019/2020 byla udělena značkám na dva roky se souhlasem české Odborné poroty, která je nedílnou součástí procesu hodnocení a garantem nezávislosti. Porotu tvoří významné osobnosti a kapacity z vědní, společenské i mediální sféry, jakými jsou například pan Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. z Centra pro otázky životního prostředí, Sandra Feltham z Business Leaders Forum a Flagship Consulting či Aleš Kuták z Komory obnovitelných zdrojů energie. Během dvouletého období jsou značkám poskytnuty podpora a poradenství, díky kterým jsou veřejnosti představeny jako dostupná alternativa k méně šetrným produktům.

 „Pečetí kvality Green brrands mohou být vyznamenány jen zelené značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, které přebraly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a environmentálního prostředí v České republice. Značkám Frosch, Alterra a enerBIO tak velice gratulujeme,“ uvádí András Wiszkidenszky, regionální ředitel GREEN BRANDS Česká republika. „Nominací hotelu Mosaic House bychom zase rádi demonstrovali široké spektrum společností, které mohou být oceněni pečetí Green brands v České republice,“ dodává András Wiszkidenszky.

„Je dobře, když firmy mluví o snižování svojí ekologické stopy a je tak prospěšné, když firmy dělají drobná dílčí zlepšení. Nejdůležitější je, když firma udělá z udržitelnosti strategii svého podnikání. A takové příklady je nutné odborně a nezávisle vyhodnotit a následně veřejně oceňovat. Takoví průkopníci pomáhají směřovat byznys jako celek,“ uvádí Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha a Odborný porotce.
 „Konkrétně pak přikládám důraz při kontrole oceňování společností a značek Green brands komplexnosti, s jakou firma přistupuje ke snižování své ekologické stopy. Zajímají mě i souběžné strategie v oblasti lidských práv a sociální oblasti. A považuji za velmi důležité, aby firmy vzdělávaly své zákazníky, ale také žádaly po politicích změny obecných pravidel a hrály roli průkopníků, kteří ukazují, že podnikání s ohledem na kvalitu života nás všech je možné a výhodné,“ dodává Jiří Koželouh.

„Dva a půl milionu českých zákazníků si v obchodě vybírají podle ekologické stopy výrobku. Jenomže většina spotřebitelů také v průzkumech říká, že není snadné ji rozpoznat. Proto potřebujeme programy, které schroustají složitá data o zboží a přetaví je do srozumitelného označení,“ uvádí Vojtěch Kotecký, ze společnosti Glopolis a Odborný porotce Green brands Česká republika. Na Green Brands je sympatické, že se nedívá pouze na jeden rozměr, ale prozkoumává výrobek ze všech stran. Nejenom jestli třeba není zbytečně obalený v kvantech plastu, ale také jak ho vyrábějí nebo odkud čerpají suroviny,“ dodává Vojtěch Kotecký.

„Ekologická udržitelnost a odpovědnost jsou významnou součástí vize hotelu Mosaic House i naší restaurace La Loca. Usilujeme o to být nejlepší volbou při rozhodování o ubytování v Praze, včetně poskytování co nejlepších zážitků všem, kdo se se rozhodnou využít našich služeb. A to vše s významným snížením uhlíkové stopy,“ uvádí Nah - Dja Tien, generální ředitel hotelu Mosaic House.  

„Mosaic House se svým provozem snaží být co nejšetrnější k životnímu prostředí, a právě proto přistoupilo vedení hotelu k implementaci ekologicky šetrných technologií, a mám za to, že se nám to skutečně daří. Byli jsme prvním hotelem v České republice, který obdržel BREEAM In-Use „Excellent“ certifikát. Naše toalety fungují na bázi Geberit Eco dual systému – šetří vodu s každým spláchnutím. Pokoje jsou vybaveny nízkoprůtokovými sprchami, které používají menší množství vody (vy si toho ale vůbec nevšimnete). Mosaic House je členem České rady pro šetrné budovy, iniciativy usilující o tvorbu zdravých, prosperujících budov šetrných ke společenskému i životnímu prostředí. Často pořádáme „zelené prohlídky“ našeho hotelu a přednášky. Mezi pasivní prvky, kterými hotel disponuje, patří například úspornější světla a spotřebiče, automatické rolety, tříkomorová okna a zateplená fasáda. Mezi aktivní prvky se řadí střešní solární panely, zpětné získávání tepla z chlazení, ze systému čištění vody ze sprch, umyvadel a dřezů nebo využívání tzv. šedé vody na splachování toalet, vytírání nebo zalévání zeleně,“ dodává Nah - Dja Tien.

Redakce FFN
 

www.green-brands.cz

Fotogalerie k článku