Přívoz Vyšehrad není součástí Pražské integrované dopravy, tudíž na něm neplatí na něm jízdné pražské hromadné dopravy. Cena přívozu je 30 Kč pro dospělého (od 15 let), 20 Kč zaplatí děti (2-14 let) a senioři (nad 70 let). Jízdenky je možné zakoupit přímo na lodi u převozníka. Přívoz Vyšehrad je v provozu každý den. Od neděle do pátku od 10.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 20.00 hod. Bezbariérové převozní plavidlo Šemík má větší kapacitu 40 osob oproti původnímu přívozu s kapacitou 12 osob. Na trase platí přepravní podmínky společnosti Pražské Benátky s. r. o., které jsou vyvěšeny na každé zastávce.

Facebook

Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě na Výtoni je opět otevřena
Uzavřená byla po zjištění havarijního stavu mostu v prosinci 2017. Po dobu uzavření lávky bylo zajištěno zdarma náhradní spojení obou vltavských břehů posíleným přívozem linky P5, který v rámci Pražské integrované dopravy provozuje společnost Pražské Benátky s. r. o. P5 standardně představuje přívoz se sezonním provozem a proto byl ukončen koncem měsíce října. Majitel společnosti Pražské Benátky Zdeněk Bergman však chce provoz přívozu zajistit i mimo sezonu: „Přívoz je pro lidi. Chceme ho zde zachovat, když vidíme, že je využíván a je o něj velký zájem.“ Přívoz Vyšehrad bude v provozu do března příštího roku, kdy začne opět platit běžný režim přívozu P5.Přívoz Vyšehrad poprvé vyplul 29. října.
Společnost Pražské Benátky vychází vstříc potřebám Pražanů, kteří dlouhodobě celoročního provoz přívozu poptávají.

Redakce FFN

Fotogalerie k článku