Dnes už slavná a velmi známá vánoční koleda Tichá noc, svatá noc, která byla přeložena do více než 330 jazyků a dialektů, poprvé zazněla o Vánocích v roce 1818 v kostele v obci Oberndorf v Salcbursku. Když varhaník Karl Mauracher přinesl později píseň do Zillertalu, stala se koleda součástí repertoáru kočovných pěveckých skupin, kteří ji rozšířili daleko za hranicemi Rakouska.
V roce 2018 bude koleda Tichá noc, svatá noc slavit své 200. narozeniny. V místech, která jsou s koledou úzce propojená, budou čekat na návštěvníky kulturní události věnující se příběhu a významu této světoznámé vánoční koledy.

Facebook

První tóny vánoční koledy
Do obce Oberndorf, kde v roce 1818 poprvé zazněla píseň Tichá noc, svatá noc lákají v dnešní době muzeum i  idylická kaplička.
Píseň poprvé zazněla při půlnoční mši v kostele sv. Nikoly, za její tvůrce jsou považováni kněz a básník Josepf Mohr a hudební skladatel Franz Xaver Gruber. V místech, kde kdysi stál zmiňovaný kostel, byla postavena památná kaplička Tiché noci: v jednoduchosti vědomě udržovanou stavbu obdivují každoročně návštěvníci z celého světa. Kaplička je celoročně otevřena každý den.
Muzeum Tiché noci v Oberndorfu informuje hosty o vzniku koledy a jejím postupném šíření. Při každoroční historické divadelní hře, která se letos uskuteční 2., 3., 9. a 10. prosince v Oberndorf-Laufen bude inscenace zobrazovat nejen historické okolnosti, ale také poselství světoznámé vánoční písně. Také oslava vzpomínek neboli tzv. Gedächtnisfeier, která každý rok obsadí jeviště přesně 24. prosince, představuje oblíbené setkání místních a návštěvníků, kteří v době adventu hledají ticho, vnitřní klid a čas k rozjímání.

Po stopách skladatele
V hornorakouské obci Hochburg-Ach, rodišti Franze Xavera Grubera, se návštěvníci dozvídají o životě hudebního skladatele a varhaníka.
Gruber se narodil v roce 1787 jako syn tkalce. Přestože měl pokračovat ve šlépějích svých rodičů, jeden z učitelů jeho hudební nadání tajně podporoval. Ve 12 letech si zahrál na varhany místo svého nemocného učitele a to natolik dobře, že jeho otec souhlasil s učitelským a varhanickým vzděláním. V roce 1816 se ujal místa varhaníka a učitele v obcích Arnsdorf a Oberndorf, kde se také setkal s knězem Josefem Mohrem, pro jehož báseň složil jedinečnou melodii.

Okružní cesta je propojená se slavnou koledou
Hosté tady najdou informace o hudebnímu skladatel, kolem pečlivě restaurovaného dřevěného seníku vede cesta dál ke gotickému farnímu kostelu s pamětními varhanami. Výchozí bod a také cíl okružní cesty představuje památný dům Franze Xavera Grubera, který nahradil původní rodný dům zbořený v roce 1927. V domě návštěvníci najdou mimo jiné také piano, na které kdysi sám skladatel hrál.

Redakce FFN, Franz Xaver Gruber Gedächtnishaus a Tourismusverband Oberndorf

www.fxgruber.at

www.stillenacht-oberndorf.com

 


 

Fotogalerie k článku