Vpomínat se bude herce Miroslava Horníčka nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí Republiky. To je jen část z  akcí celoročního projektu s názvem Plzeň 2018, který vyvrcholí v říjnu velkolepými třídenními oslavami vzniku republiky, a neomezí se jen na město Plzeň, ale rozšíří se do celého Plzeňského kraje. Při této příležitosti bude vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou Josefa Kajetána Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova Kde domov můj se stala ústředním mottem celého projektu, který se uskuteční ve spolupráci města Plzně a Plzeňského kraje.

Facebook

Dramaturgie projektu Plzeň 2018 zahrnuje tradiční akce města i zcela nové počiny
První z desítek událostí bude už 19. ledna ples města, který se v prostorách Měšťanské besedy ponese v duchu první republiky. V průběhu celého roku se pak budou střídat výstavy, festivaly, koncerty a další akce, reflektující vznik československého státu. Nostalgický návrat do časů první republiky i dobovou atmosféru si při různých příležitostech budou moci užít Plzeňané i návštěvníci města všech generací.
„Události října roku 1918 představují i v dnešní době klíčový moment pro formování novodobého českého státu. Cílem našeho projektu je proto především posílit pocit hrdosti a sounáležitosti občanů s městem Plzeň. Program jsme připravili tak, aby si všechny věkové skupiny připomněly, že 28. říjen je největším státním svátkem a neměl by nikdy zevšednět. Troufám si říci, že svým rozsahem i počtem zapojených subjektů bude tento náš projekt patřit k největším v republice, jimiž si příští rok města a obce tak významné výročí připomenou,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký. 

Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou tradici
Město se k nim poprvé přihlásilo v roce 2006 speciální jednodenní akcí. Ta nabídla lidem příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení a na historické památky za symbolické vstupné nebo zdarma, a v podvečer vyvrcholila vzpomínkovým setkáním u Památníku národního osvobození a sochy T. G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem světel až na náměstí Republiky.
„V této podobě se každoroční Plzeňské oslavy vzniku republiky staly oblíbenou akcí, kterou například letos navštívilo 40 tisíc lidí. Na organizaci se kromě města podílely i tři desítky místních subjektů,“ řekl Martin Baxa, náměstek primátora.

Spolupráce kulturních institucí je páteří programů slav 100. výročí republiky
Plzeň získala v tomto směru bohaté zkušenosti v roce 2015, kdy byla Evropským hlavním městem kultury. Na projektu Plzeň 2018 úzce spolupracuje město Plzeň a Plzeňský kraj, který si každoročně připomíná říjnové oslavy prostřednictvím svých zřizovaných organizací v oblasti kultury nabídkou symbolického vstupného 28 korun.
„Vzájemná spolupráce města Plzně a Plzeňského kraje je klíčová pro rozvoj celého regionu ve všech oblastech života. Na poli kulturním spojilo síly město a kraj pro příští rok ještě intenzivněji a pro obyvatele kraje, ale i pro návštěvníky, tak mohl vzniknout velký projekt na oslavy “osmičkových” roků. Oslavy se tak nebudou koncentrovat jen v samotné Plzni, ale rozšířeny budou do celého kraje,” sdělil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Oslavy budou poprvé třídenní, a to ve dnech 26. až 28. října
Své brány otevřou tři desítky kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo i zahrad či vybraných sportovišť se vstupem za symbolických 28 korun nebo zdarma. Mimořádně bude na plzeňské radnici vystaven originál rukopisu Tylovy hry Fidlovačka s textem písně Kde domov můj, na programu bude i originální koncert věnovaný hudbě první republiky nebo koncert populární české skupiny pořádaný Plzeňským krajem. Program doplní také pochod 28 plzeňských kilometrů pořádaný Klubem českých turistů, jízdy historickými vozy PMDP, společně zazpívaná hymna na náměstí Republiky, slavnostní ohňostroj a další zajímavosti.

Do přípravy projektu je už nyní zapojena široká veřejnost, která byla přizvána ke spolupráci na unikátní výstavě Sto let republiky očima pěti generací. Zaměří se na životní styl a design v pěti obdobích v konfrontaci s prezentací každodenního života obyvatel města prostřednictvím autentických vzpomínek a na pozadí velkých historických a společenských událostí. Výstava se uskuteční od května do října 2018 v prostorách DEPO2015.

Táňa Pikartová

 

Fotogalerie k článku